obrázek

ZŠ a MŠ Křenovice

Křenovice 4, Kojetín


Něco o škole


Naše škola

Jsme malotřídní škola v menší vesnici 3 km od Kojetína. Škola se znovuotevřela po společenských změnách v roce 1990 a dochází do ní žáci z Křenovic, okolních obcí Stříbrnic, Koválovic a Popůvek a někteří žáci dojíždí z města Kojetín.
Pěkná jednopatrová budova školy se nachází v místní části zvané Na dole při silnici do Kojetína. Za ní přes dvůr se nachází budova mateřské školy, dnes s jedním oddělením, která se od 1. 1. 2003 stala součástí ZŠ, kdy došlo ke sloučení ZŠ a MŠ do jedné příspěvkové organizace. Dalšími součástmi jsou dvě výdejny stravy ( v ZŠ a MŠ ) a jedno oddělení školní družiny. V sousedství MŠ je zahrádka s pískovištěm, skluzavkou, houpačkami a průlezkami, kterou využívá jak školní družina, tak děti z mateřské školy. Hřiště je od rekonstrukce v roce 2011 v odpoledních hodinách a o víkendech přístupné veřejnosti. Příležitostně se zde cvičí i v hodinách tělesné výchovy. Uvnitř školní budovy je v přízemí tělocvična, jídelna, dvě třídy školní družiny, z nich jedna dopoledne slouží jako učebna a šatna. V prvním patře jsou dvě prostorné třídy, kabinet a ředitelna.
Historie: Budova školy byla slavnostně otevřena roku 1885 za starostování Dr. J. Rozkošného ( senátora a přítele T.G.Masaryka ) jako dvoutřídní s 1. - 5. ročníkem. Obecnímu školství sloužila až do roku 1987, kdy byla mocí úřední uzavřena a její prostory využívalo místní učiliště jako učebny a dílny šiček. V roce 1990 byla škola znovuotevřena nejprve jako jednotřídní, od roku 1991 jako dvoutřídní. V současné době, protože neustále přibývá žáků, vyučujeme ve třech učebnách. Ve škole byl opraven školní byt pro učitelskou dvojici, který po úpravách, v roce 1997, slouží jako výdejna stravy a pobytová místnost s hernou pro školní družinu.
Budova mateřské školy byla postavena před téměř 40-ti lety v akci "Z" pro potřeby místního JZD jako jednopatrová budova. Sídlila v něm MŠ se dvěma odděleními. Dnes je v přízemí umístěna obecní knihovna a v prvním patře jedno oddělení mateřské školy s dětmi od 2 do 7-mi let.
je dvoutřídní s žáky 1. - 5. ročníku ( vyučujem ve třech učebnách, z nichž dvě jsou vybaveny interaktivní tabulí). Dále máme 1 oddělení školní družiny a výdejnu stravy. V MŠ je také jedno oddělení dětí a výdejna stravy.
Školní družinu navštěvují všichni žáci ZŠ a ve smíšeném oddělení MŠ je kapacita 28 dětí. Ve sloučeném zařízení nyní pracuje 9 pedagogických pracovníků ( 2 učitelky MŠ, 3 učitelky ZŠ a 4 asistenti pedagoga k integrovaným dětem a žákům ) a 2 nepedagogické pracovnice.
Ke zdravotně postiženým dětem se podařilo zajistit z prostředků kraje asistentky pedagoga. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou plně kvalifikovaní.
Na škole vyučujeme v 1. - 5. ročníku podle ŠVP ZV "Pojďte s námi...", v MŠ ŠVP PV "Hrajeme si spolu" a ŠVP ŠD "Hurá do přírody".
Nedílnou součástí života naší základní i mateřské školy  jsou exkurze, návštěvy filmových, divadelních a hudebních představení, výstav, nechybí výuka plavání či návštěva sauny, každoroční týdenní pobyt v přírodě apod.
Samozřejmostí je spolupráce s rodiči a veřejností. Proto pořádáme besídky pro rodiče a občany naší vesnice a zúčastňujeme se kulturních akcí v obci.
V letošním školním roce 2015/16 se naše škola v rámci OP56 chystá s žáky na týdenní pobyt do Anglie, kde mají žáci možnost zhlédnout jiný kousek světa, ale také se zdokonalit v AJ.


Mgr. Veronika Gambová,ředitelka školy

Fotogalerie

P5170076.JPG zvětšit
P5170076.JPG
P5170081.JPG zvětšit
P5170081.JPG
P5170082.JPG zvětšit
P5170082.JPG
P5170083.JPG zvětšit
P5170083.JPG
P5170086.JPG zvětšit
P5170086.JPG
P5190090.JPG zvětšit
P5190090.JPG
P5190093.JPG zvětšit
P5190093.JPG
P5190100.JPG zvětšit
P5190100.JPGPřiložené soubory ke stažení:

1. ŠVP ZV od 1.9.2013.pdf - ŠVP ZV od 1.9.2013.pdf
2. ŠVP PV.pdf - ŠVP PV.pdf
3. ŠVP pro žáky s těžkým mentálním postižen - ŠVP pro žáky s těžkým mentálním postižením a více vadami - 2. díl.pdf
4. ŠVP ŠD.pdf - ŠVP ŠD.pdf[reklama]

Autor a provozovatel systému © 2004 Agerit s.r.o. - admin@skolniweb.cz
Společnost Agerit s.r.o. je provozovatelem následujících stránek: www.nonstopservispc.cz, www.pocitacovazachranka.cz, test.bezpecnosti.cz, pc bazar,www.autojeraby-kozel.cz,
www.ledinterier.cz, www.nadalku.cz, www.skolniweb.cz, www.vyrobaonline.cz, filtry, Kamerové systemy Brno a mnoha dalších.